0651-101 01 eller 073-075 30 36

Huvudrubriker

Brottsofferjouren i Ljusdal verksam sedan 1993

Brottsofferjouren i Ljusdal startades 1993 och har genom åren gett stöd till mer än 1500 brottsdrabbade i Ljusdals kommun.

Brottsofferjouren i Ljusdal är en del av Brottsofferjouren Sverige. Vår lokala förankring i kombination med en nationell organisation.

Brottsofferjourerna i Gävleborgs län har ett nära samarbete i bl.a. utbildning av stödpersoner och vittnesstöd.

Den ideella föreningen Brottsofferjouren i Ljusdal har drygt 30 medlemmar och styrelsen består av:

Ordförande:            Karin Andersson

Vice ordf:               Nils Jakobsson

Sekr:                     Åke Winges

Kassör:                  Hans Klarby

Ledamöter:            Lännart Nilzon

                             Helén Törnqvist

Samordnare:          Christer Jönsson, adjungerad ledamot 

Brottsofferjouren i Ljusdal har sju ideella stödpersoner.

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.